Project Description

Introtekst om MBC Lasersenter

Oppgave

MBC Lasersenter har gradvis gått fra tradisjonell markedsføring til digitale løsninger. Otero Media sin oppgave har vært å utvikle den digitale plattformen for MBC.

Strategi

Strategien har vært å utvikle en velfungerende nettside og diverse landingssider, for deretter å oppnå god synlighet, og drive relevant trafikk til sidene.

Gjennomføring

En god nettside og flere landingssider for spesifikke produkter ble etablert. Vi valgte bruk av SEO og Adwords for å skaffe synlighet og trafikk fra Google, samt Facebook Ads på Facebook. Vi har gradvis økt antall søkeord innenfor SEO, samt spisset Adwords og Facebook-kampanjer mot relevante og aktuelle mål.

Se flere prosjekter fra Otero Media